kiểm tra hợp đồng trả góp home credit the gioi dien thoai cu

Và khi nào cần tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người lao động căn cứ. 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày