đăng ký gói tomato của viettel

Chúng tôi rất tiếc khi bạn gặp sự cố trong quá trình xác nhận số di động của mình. Dưới đây là một số hành động bạn có thể thử: Kiểm tra số mà bạn đã nhập.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày