quy trình giải ngân của ngân hàng vpbank

Bán đất tại xã Tân Dương, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng: với các loại diện. Bán đất Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng Chủ nhà cần bán lô đất có diện.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày