ban tra gop ban ghe go

Guide Neeko mùa 9: Cách chơi, bảng ngọc tướng Neeko AP · Home » Guide Neeko mùa 9: Cách chơi, bảng ngọc tướng Neeko AP. Phép bổ trợ cho Neeko.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày