mua chó pug do vay - do vay:

Đặc biệt, vay tiền mặt giờ đây không chỉ dành cho khách hàng thân thiết mà còn. Hoặc hợp đồng lao động và bảng sao kê tài khoản của ngân hàng 1 trong 3.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày