điện máy hc tại thái nguyên

Câu 1: Tôi có thể đăng ký sử dụng dịch vụ VCB-SMS B@nking ở đâu?. Câu 3: Làm thế nào để sử dụng dịch vụ Nhận tin nhắn chủ động.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày