nhac nhay boc lua tuyển dụng ngân hàng vietcombank 2018

Ưu đãi lãi suất tốt nhất của ngân hàng trong suốt thời gian vay. Thủ tục nhanh, gọn với luồng phê duyệt ưu tiên.. cả các sản phẩm vay mua bất động sản, ô tô, vay tiêu dùng thế chấp bất động sản, vay hộ kinh doanh dành cho các đối tượng:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày