vay lienvietpostbank sim tứ quý 4

Chưa tính đến những điều kiện cho vay mua nhà trả góp của BIDV, thì các gói. Mục đích vay đa dạng có thể là mua nhà ở, đất ở, xây dựng nhà ở mới, cải tạo.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày