tp banks

Bài hát: Dĩ Vãng Cuộc Tình Remix Ca sĩ: Duy Mạnh Hãy. Duy Mạnh để có cái nhìn cận cảnh hơn về những cống hiến trong âm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày