vay vốn mua nhà ở xã hội 2019

Thực Tế Tình Đời. Lý Diệu Linh ft Đặng Trí Trung. 264.456. Yêu thích; Bình luận · Chia sẻ. Thông tin; Góp ý - báo lỗi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày