vay tien mat 24h.net lập bảng chi tiêu cá nhân

Châu Khải Phong Channel - Kênh Youtube chính thức của ca sĩ Châu Khải Phong. Follow Châu Khải Phong Channel.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày