tin tức tgdd - tin tức tgdd: bảng xanh

Cầm cố chứng khoán là việc các ngân hàng thương mại hay các tổ chức tín dụng. tín dụng cho vay tiền để đầu tư chứng khoán, tài sản đảm bảo là chứng khoán... Như vậy có thể cầm cố cổ phiếu theo quy định pháp luật.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày