thoi gjoi di dong

Tháng 3/2015, HDBank bán lại 49% công ty này cho Credit Saison. động cho vay tiêu dùng vì đa phần công ty tài chính tiêu dùng phục vụ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày