vay trả góp agribank tra cứu khuyến mãi viettel - tra cứu khuyến mãi viettel:

Vay tín chấp thêm 10% từ khoản vay thế chấp sẵn có. Khách hàng ưu tiên. dùng khác thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh chóng; Hạn mức cho vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày