tư vấn tín dụng tuyển nhân viên

Nhóm là nơi chia sẻ những cách kiếm tiền online bằng điện thoại & máy tính, đề nghị các bạn nói chuyện lịch sự, và không nên có những hành vi lừa đảo các.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày