nang tien ca co that hay khong gấp tiền hình tam giác

Điện thoại iPhone 6s Plus 32GB. 8.990.000₫. 4.5/5467 đánh. Điện thoại iPhone 8 Plus 64GB. 15.990.000₫. Điện thoại iPhone Xs Max 256GB. 33.990.000₫.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày