bidv hà thành giờ làm việc

So sánh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe về ý nghĩa,. Còn bảo hiểm sức khỏe sẽ chi trả cho các dịch vụ thăm khám, điều. bạn cần chọn đúng loại bảo hiểm sức khỏe phù hợp với nhu cầu và tình trạng thực tế của mình.. Từ đó có sự lựa chọn hình thức bảo vệ phù hợp nhất mình và người thân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày