tim nhân tạo

Tôi đăng ký Trả góp cho giao dịch rút tiền mặt bằng cách nào? Quý khách đăng ký trả góp. Lãi suất của số tiền trả góp được tính khi nào? Trong kì sao kê gần.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày