gom lai thieu

Một số thứ mà mọi người quan tâm nhất như là: vay bằng CMND thì nên vay ở đâu;. Không cần gặp mặt, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày