internet viettel đồng nai

I. Hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;. Người lao động cần làm hồ sơ hưởng trợ cấp BHTN.. Chế độ bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài theo quy định mới nhất · Lương tháng 13 là gì?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày