kênh thể thao 24 giờ cách viết hợp đồng vay tiền

Dưới đây là địa chỉ các cây ATM ngân hàng Đông Á trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cùng tham khảo để lựa chọn cho mình điểm rút tiền.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày