tpbank fico tài chính tiêu dùng shb

Những ai đã sử dụng Apple Pay đều chứng thực rằng thanh toán. vào Apple Pay và Wallet ngay trên màn hình khóa, mà không cần phải mở khóa iPhone.. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn có thể chọn bất kỳ thẻ nào được.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày