cầm cavet xe máy - cầm cavet xe máy:

... tháng 2/2016 đã được thẩm định phê duyệt đơn giá vật tư vật liệu theo. Dự toán gói thầu thi công xây dựng và dự toán gói thầu mua sắm vật tư. Vì vậy, trước khi mở thầu 28 ngày việc cập nhật lại giá gói thầu là phù hợp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày