tin tuc ngan hang moi nhat ung dung tai game

Chuyển đến Quy trình vay vốn tại Sacombank - Thông thường, quy trình vay thế chấp tại ngân hàng Sacombank diễn ra như sau: Bước 1: Lập hồ sơ tín.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày