vay tiền xây nhà shb

Dưới đây là những thông tin chi tiết giúp bạn trả lời câu hỏi ngân hàng Vietcombank bắt đầu làm việc lúc mấy giờ, và ngân hàng Vietcombank.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày