lam hoa hong bang vai voan tài khoản 242 theo thông tư 200

Nếu người lao động nhận BHXH một lần thì sẽ chịu thiệt thòi, mất đi 0,64. xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày