máy điều hòa panasonic điện máy xanh

Do gần đây làm ăn thua lỗ nên tôi dự định đem sổ đỏ đi cầm.. Và bên nhận cầm cố có quyền "xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đã thỏa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày