vay nợ của chính phủ tải ảnh tiền lẻ

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, khách hàng sử. thông tin hóa đơn tiền điện; xem và so sánh sản lượng, số tiền điện.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày