mẫu hợp đồng mua bán xe trả góp

Thời hạn cho vay. Thời hạn cho vay tối đa lên đến 20 năm. Bảng tính chỉ mang tính tham khảo và không phải là cam kết về khoản vay của BIDV.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày