quy định hạn chứng minh thư

Xem ngày làm nhà tháng 11 năm 2019, chọn ngày tốt xây nhà tháng 11 năm 2019 chi tiết và chuẩn xác nhất. Trong tháng 11 năm 2019 thì ngày hoàng đạo,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày