laisuatnganhang viettel post tra cứu bưu phẩm

Thế là bạn phải trả cho KH 153K Tốt nhất dùng máy tính cho nhanh là đỡ nhầm :))). Mình thấy mấy cô bán hàng tạp hoa hay như thế mà.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày