việc làm 24h tại quế võ bắc ninh

Xác nhận bảng lương cho người lao động vay vốn ngân hàng,. bảng lương khác nhau về hình thức, nội dung, thông tin trong giấy tờ đó.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày