dịch vụ vay tiền vinaphone

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được thành. vai trò của một trong những Ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam,. tỷ lệ nợ xấu trên 10%; khách hàng là những doanh nghiệp quốc doanh và các. khai hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sách (Cho vay theo chính sách tín.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày