ga vay ca 2018 tổng đài ứng tiền của mobi

Tiết kiệm thời gian, chi phí: Khi thực hiện tư vấn nam khoa trực tuyến. Tại phòng khám Đa khoa Quốc tế Cộng Đồng nếu đã tư vấn online bạn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày