hỗ trợ vay vốn home credit

Mình đăng ký thêm tờ khai để nộp BCTC theo TT200 nhưng mình ghi bắt đầu kê khai từ năm 2016 nên giờ mình nộp nó cứ báo lỗi "Cảnh báo:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày