lam chung minh thu - lam chung minh thu:

Hướng dẫn đăng ký chứng minh nhân dân cho người không có ngày, tháng sinh. Thủ tục cấp lại CMND hết hạn được quy định tại Thông tư.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày