gói đăng ký mạng viettel ngày

Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị một bảng hướng dẫn và bạn chỉ cần làm theo chỉ dẫn này là sẽ ứng tiền Viettel 100k bằng dich vụ Airtime Credit thành công.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày