vietcmbank

Xem thêm: Điều kiện để được cấp sổ đỏ ra sao?. Đơn đề nghị để được vay vốn ngân hàng theo thể thức thế chấp sổ đỏ của. Nên tìm hiểu lựa chọn so sánh lãi suất vay tiền ngân hàng VietinBank giữa các sản phẩm, các.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày