điện máy xanh buon ma thuot

Quy định về người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (16/02); Hỏi về trách nhiệm. Điều 69 và điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2006 có quy định như sau:

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày