thai nhi 30 tuan dap nhu the nao

Vay tín chấp sẽ rủi ro cho tổ chức tín dụng nếu như người vay không trả nợ như đã hứa hẹn và cam kết. Nếu vay tín chấp được bên thứ ba đứng ra bảo lãnh thì.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày