cua hang tien ich

Đặc biệt, các khoản vay sẽ được VPBank phê duyệt tối thiểu chỉ trong vòng 2 ngày. đầu của Việt Nam, VPBank luôn nỗ lực cải tiến, đổi mới sản phẩm, dịch vụ,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày