lương ngân hàng chính sách

HC QUẢNG NINH - DANH SÁCH KH TRÚNG GIẢI "RỘN RÀNG XUÂN. 6, Giải ba, Cao Thị Vui, 0000.1497, SN 9- Ngõ 4- Nguyễn Văn Cừ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày