dien.may xanh da nang

Vay thế chấp tại Hải Phòng là chương trình cho vay vốn của ngân hàng tại Hải Phòng nhằm tạo điều. March 3, 2019; Posted by: Category: Bản Tin VPBank.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày