cú pháp ứng tiền của viettel cách hủy các gói dịch vụ của mobifone

Bài tập Vật lý lớp 12 chương 1: Dao động cơ là tài liệu chuyên đề môn Vật lý lớp 12,. Mời các bạn tham khảo bài tập trắc nghiệm vật lý 12 chương 1 có đáp án.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày