vay khong the chap prudential

Phân vân nên vay tín chấp ở ngân hàng nào lãi suất thấp nhất và có bị. Theo số liệu từ FE Credit năm 2017 thì lãi suất hiện nay đang giao.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày