linh kiện máy tính bmt vay mua xe vietcombank

Bảng tổng hợp công nợ phải trả thường được lập vào cuối kỳ (có thể. chi tiết công nợ phải thu khách hàng · Tổng hợp các mẫu Sổ kế toán chi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày