bán sim 6868

I. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Căn cứ vào Điều 49. b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;. 2. Đã đóng bảo.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày