cho vay tieu dung tin chap

Mô tả sản phẩm : Dán PPF AG nhám chống vân tay dành cho IPhone mặt sau 7plus/X/Xsmax/ip11/11pro/11pro max - Tấm dán được thiết kế theo dạn nhám.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày