bưu điện đà nẵng - bưu điện đà nẵng:

Thẻ lệnh, Công dụng. , Kiểu chữ in đậm. , Kiểu chữ to. , Nhấn mạnh dòng chữ. , Kiểu chữ in nghiêng. .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày