vay tien fe credit la gi

Bao Trung Quoc binh luan Viet Nam dua coi 100mm len M113. Biên đội súng cối 100 mm của Việt Nam tiến hành kiểm tra bắn đạn thật.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày